Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Βιοψία καρκίνου του προστάτη

Κατά την κλασική βιοψία ο ουρολόγος παίρνει μικρά δείγματα ιστού από τον προστάτη μέσω του ορθού με ένα «πιστόλι βιοψίας».

 

Η σύγχρονη βιοψία με διορθικό υπέρηχο (TRUS), έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον αποκλεισμό του καρκίνου του προστάτη σε ύποπτα κατά τη δακτυλοσκόπηση ευρήματα, ενώ χρησιμοποιείται και για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο (ριζική προστατεκτομή, χημειοθεραπεία) για έλεγχο πιθανής υποτροπής της νόσου.

Η βιοψία γίνεται δια μέσου του ορθού, είναι κατευθυνόμενη μέσω υπερήχου. Γίνεται με απλή μέθη, είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και απλή εξέταση που παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη αδένα αλλά και για ενδεχόμενες ύποπτες για καρκίνο περιοχές, με βάση την ηχογένεια και την αγγείωση.

Εάν ο ασθενής έχει ήδη κάνει μαγνητική τομογραφία προστάτη, διενεργείται κατευθυνόμενη ενδοορθική βιοψία μέσω υπερήχου.

Εάν η παθολογοανατομική εξέταση επιβεβαιώσει την ύπαρξη καρκινικής εστίας, διενεργούνται πρόσθετες εξετάσεις που αφορούν στα ειδικά χαρακτηριστικά του όγκου και στην πιθανότητα μετάστασης σε άλλα όργανα, προκειμένου να σχεδιαστεί το πλάνο θεραπείας.